LED drivery PROFI

Zdroj konstatního proudu určený do míst, kde napájecí napětí je nižší než napětí potřebné pro buzení LED.