High Power LED

Vysoce výkonné LED. Předností těchto LED je vysoký světelný výkon soustředěný na malé ploše, takže skládáním těchto diod do různých tvarů (většinou pásky, kolečka, čtverce) lze v osvětlování dosáhnout velmi dobrých výsledků.

High Power LED však při provozu generují poměrně dost tepla proto jsou chlazeny (součástí LED jsou hliníkové plošky zvané chladiče, které odvádějí teplo na opačnou stranu než svítí světelný kužel). Pro instalaci systémů z power LED má vhodný způsob odvodu tepla a udržování konstantního proudu zásadní význam, jelikož provozní teplota a protékající proud ve výrobcem uváděné toleranci má přímý vliv na deklarovanou životnost čipu.

Nutnost udržování konstantního proudu je daná negativní tepelnou závislostí napětí v propustném směru na většině polovodičových součástek, výkonové LED nevyjímaje. Pokud se teplota LED vlivem procházejícího proudu zvýší, napětí na LED v propustném směru se sníží (na jedné LED až o 0,2 V dle typu a teploty) a při napájení  LED řetězce složeného např. z 10-ti LED  v sérii, může rozdíl „studených“ a „zahřátých“ LED dělat i 2 V. V tomto případě by při napájení LED řetězce běžným zdrojem konstantního napětí došlo k nepřípustnému zvýšení procházejícího proudu a následné destrukci LED, eventuálně i zdroje.

Zdroj konstantního proudu zaručí (jak už název napovídá) pracovní proud LED stejný ať se s napětím na LED děje cokoliv. V extrémním případě při zkratu na zátěži (napětí na LED=0 V) by měl dobrý zdroj konstantního proudu omezit zkratový proud na svou jmenovitou hodnotu + max. 20%, aniž by došlo k destrukci zdroje. Tyto požadavky zdroje firmy Lediscon s.r.o. s velkou rezervou splňují.

Svítidla s vysoce výkonnými High Power LED jsou využívány k osvětlení

 • pracovních desek
 • nasvícení objektů či stěn v interiéru i exteriéru
 • osvětlení výloh a výstavních prostorů
 • u veřejného osvětlení
 • stavové a signální ukazatele v elektrických přístrojů
 • orientační osvětlení
 • signalizační technika, semafory
 • silniční osvětlení, automobilová světla
 • osvětlení displejů, velkoplošné plátna
 • podvodní osvětlení
 • nouzové a bezpečnostní osvětlení
 • osvětlení potravin a rostlin