LED napájecí zdroje

IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ = zdroj konstantního proudu. Výhodou je konstantní svítivost diod v širokém rozsahu napájecího napětí, prodloužení životnosti LED, bezpečnostní výhody při instalaci a provozu na malé napětí.

LED s malým výkonem (LED pásky, LED lišty – proudy 10-ky až 100-ky mA)

Pro svoji jednoduchost se používá napájení pomocí spínaných napěťových zdrojů přes sériově zapojený předřadný odpor. Napětí zdroje je dáno pracovním napětím připojené zátěže (např. napětí 12Vss a 3 LED zapojené v sérii s předřadným odporem) a zdroj se výkonově dimenzuje podle celkového příkonu sestavy. Ale POZOR v případě rozlehlejších osvětlovacích systémů s velkým počtem LED promrháme hodně tepla. Vedle mizerné účinnosti a nevalné proudové regulace můžeme rovněž pozorovat odlišné světelné intenzity mezi jednotlivými větvemi.

LED vyšších výkonů (POWER LED – proudy 300 mA až 1 A)

U těchto typů LED by byly ztráty na předřadných odporech již neakceptovatelné, proto je nutno tyto LED napájet ze zdrojů konstantního proudu (tzv. LED drivery). LED diody se pak zapojují sériově za sebe do řetězců. Všemi LED pak protéká stejný společný jmenovitý proud a počet LED v řetězu je třeba volit tak, aby součet napětí v propustném směru na diodách při daném proudu byl v regulačním rozsahu proudového zdroje.

Firma LEDISCON s.r.o. nabízí proudové zdroje s širokým napěťovým rozsahem, konstantním proudem v celém rozsahu, ochranou proti zkratu, podpětí na vstupu, tepelnému přetížení a dalšími vlastnostmi. Navíc, některé typy umožňují stmívání připojených LED, což je jejich velkou předností.

Snižující LED driver

označovaný jako „buck“ nebo „step down“ slouží pro konverzi napětí dolů, tedy výstupní napětí je nižší než vstupní. U těchto typů driverů je nutné dbát na podmínku, že minimální napájecí napětí musí být vždy o něco vyšší než je napětí na LEDkách. U driverů firmy LEDISCON s.r.o. se toto napětí pohybuje okolo 3V.

Zvyšující driver

označovaný jako „boost“ nebo „step up“ umožňuje pouze zvyšování napětí, tj. že na výstupu je napětí vyšší než na vstupu.

Hlavní zásady při použití proudových zdrojů:

1) Na výstup driveru připojte doporučený počet LED pro daný driver v závislosti na vstupním napětí. Drivery firmy LEDISCON s.r.o. jsou odolné odpojeným LED za provozu a proti zkratu na výstupu, ale přesto je doporučen tento postup, aby nedocházelo ke zbytečnému zatěžování driveru a možnému zničení LED!

2) Pokud driver umožňuje stmívání, zapojte na ovládací vstup obyčejné vratné tlačítko (1/0).

3) Jako poslední připojte vstup driveru na napájecí zdroj konstantního napětí. Při použití jednoho centrálního zdroje dbejte správného dimenzování zdroje

 (Pzdroje = Pdriver1+Pdriver2+…PdriverX+20%)

4) Drivery od 700mA výše doporučujeme montovat na chladič nebo do prostor s dobrým odvětráním.