LED výhody

LED je elektronická polovodičová součástka (LED= Light emitting diode = dioda vyzařující světlo, která většinu energie přemění na světlo. Díky své dlouhé životnosti, která dosahuje až 100.000 hodin provozu (při 25°C okolní teploty), a vysokého využití světelného zdroje, vytvářejí nový a cenově výhodný přístup pro světlo budoucnosti.

V dnešním světě plném honby za ekologickou šetrností a energetickými úsporami se LED stává žádaným artiklem u designérů a výrobců světel, kteří se snaží vyhovět současným trendům.

Hlavní výhody LED při návrhu:

 • malý zdroj světla – nízká výška potřebná pro zabudování, není třeba reflektoru (úhel vyzařování může být sladěn různými kombinacemi čočky a pouzdra s danou aplikací)
 • efektivní využití světelného zdroje – mířené světlo
 • dlouhá životnost – 50.000-100.000 hod

Další vlastnosti LED:

 • LED-světlo neobsahuje ultrafialové (UV) ani infračervené (IR) záření
 • LED má vysokou elektromagnetickou snášenlivost. Nevytváří elektromagnetická rušivá pole ani se téměř nenechá takovými ovlivnit
 • LED se provozují na nízké napětí, z čehož plynou bezpečnostní výhody při instalaci a provozu
 • LED se mohou stmívat (stmívatelné zdroje LDT, regulátory pásků RLP)
 • LED jsou odolné proti otřesům a vibracím
 • LED zapínají bez prodlevy – žádné čekání na plný svit!
 • LED dosahují vysokého jasu
 • LED umožňují dobré mísení barev RGB