Nová koncepce zapojování LED svítidel

Jednoduché řešení zapojování a řízení LED svítidel na napětí do 50V.

Hlavní přednosti celé koncepce LED svítidel (TWO STAGE SOLUTION):

 1. každý světelný okruh je možné ovládat nezávisle nebo centrálně z jednoho místa
  = komfortní ovládání
 2. v celé soustavě mohou být použity drivery pro různý požadovaný konstantní proud
  = žádné omezení ve výběru LED svítidel
 3. proudové drivery jsou na malé napětí (SELV) do 50 V DC
  = bezpečnost, jednoduchá méně nákladná kabeláž, variabilita
 4. jeden hlavní napěťový zdroj pro více světelných okruhů, dimenzován na celkový
  výkon soustavy = možnost centrálního zapínání a vypínání soustavy
 5. na oko příjemný pozvolný náběh všech okruhů na poslední nastavenou hodnotu
  intenzity světla při zapnutí centrálního zdroje (stmívatelné drivery)
 6. minimální intenzitu světla lze u stmívatelných driverů nastavit až téměř 
  do nuly (0,4% max. výkonu),narozdíl od LED síťových zdrojů – důležité pro kina, divadla atd.
 7. úplně odstraněný nepříjemný efekt rozsvěcování světel „na přeskáčku“
  po zapnutí centrálního vypínače zapojeného na více standardních síťových zdrojů
 8. podstatně menší negativní ovlivnění účiníku soustavy (Phase Factor), než při
  použití více síťových zdrojů menších výkonů „na jednom vypínači“
 9. vysoká účinnost (až 96%) nízkonapěťových driverů nijak zvlášť neovlivňuje
  účinnost celé soustavy danou centrálním zdrojem
 10. LED driver lze připojit ke standardnímu síťovému transformátoru
  (jako centrálnímu zdroji) nejlépe toroidnímu, vybavenému usměrňovačem
  a filtrem a zajistit tak podstatně vyšší spolehlivost a účinnost
  celé soustavy, než u klasických spínaných zdrojů.